Personvernerklæring
Nedenfor finner du oppdatert personvernerklæring for Venere.com, som gjelder for alle opplysninger som avgis eller innhentes på dette nettstedet.
Opplysningene dine behandles av Venere Net S.r.l., Via Della Camilluccia 693, Roma, Italia.
Når du bestiller på nettet, forutsetter dette at du har tillit til oss. Vi verdsetter denne tilliten, og det å beskytte de personlige opplysningene du gir oss, er noe vi prioriterer høyt. I denne erklæringen forklarer vi hvordan vi ivaretar personvernet ditt.

• Hvilke opplysninger vi innhenter fra deg
• Hvordan vi bruker opplysningene
• Hvem vi deler opplysningene med
• Tilgangsrett til opplysningene dine samt andre rettigheter
• Dine valg med hensyn til innsamling og bruk av opplysningene
• Informasjonskapsler og annen teknologi
• Hvordan vi beskytter opplysningene dine
• Barns personvern
• Eksterne lenker
• Overføring av dine data til utlandet
• Endringer i denne personvernerklæringen
• Kontaktopplysninger


Hvilke opplysninger vi innhenter fra deg
Generelt Vi mottar og lagrer alle opplysninger du oppgir på nettstedet vårt eller gir oss på annen måte. Dette omfatter opplysninger som kan identifisere deg (personlig opplysninger), slik som for- og etternavn, telefonnummer, post- og e-postadresser samt faktureringsopplysninger (kredittkortnummer, kortholders navn og utløpsdato). Vi kan også be deg oppgi preferanser for hotellrom. Du kan velge å ikke gi oss opplysninger, men de fleste opplysningene vi ber om, er nødvendige for å kunne bestille et hotell. Uten disse opplysningene kan vi ikke utføre bestillingen. Du kan uansett velge om du vil motta meldinger av informativ eller kommersiell art, slik som tilbud og nyhetsbrev.
Opplysninger om reisefølge Når du bestiller for andre på dette nettstedet, ber vi om personlige opplysninger og reisepreferanser for vedkommende. Du bør innhente samtykke fra personer du bestiller for, før du gir oss deres personlige opplysninger og reisepreferanser. Det vil bare være mulig å vise eller endre deres opplysninger via din konto.
Opplysninger fra andre kilder Vi kan også periodevis få tilgang til både personlige og ikke-personlige opplysninger om deg fra tilknyttede selskaper, forretningspartnere og andre uavhengige tredjepartskilder, og legge dem til i våre kontoopplysninger. Eksempler på slike opplysninger er følgende: oppdaterte opplysninger om levering, adresse og kjøpshistorikk samt demografiske opplysninger.
Automatiske opplysninger Vi innhenter automatisk visse opplysninger om datamaskinen din når du besøker dette nettstedet. Vi innhenter for eksempel opplysninger om IP-adressen din, nettleseren du bruker (f.eks. Firefox, Safari eller Internet Explorer) samt nettstedet du ble henvist fra. Vi kan også innhente opplysninger om enkelte av aktivitetene dine på nettet, som for eksempel reiseruter du har sett på og bestillinger du har gjort. Ved å innhente slike opplysninger automatisk kan vi tilpasse din brukeropplevelse og hindre svindelforsøk. Du kan lese mer om dette under «Informasjonskapsler og annen teknologi».

Hvordan vi bruker opplysningene
Vi bruker sensitive faktureringsopplysninger (kortinnehaver navn, kredittkortnummer og utløpsdato) for å ferdigstille hotellbestillinger du gjør på nettstedet vårt. Vi bruker andre opplysninger om deg for følgende generelle formål så lenge du har gitt ditt samtykke: for å gi deg de produktene og tjenestene du ber om; for å gi deg bestillingsbekreftelse og oppdateringer om bestillingen; for å kommunisere med deg generelt; for å svare på spørsmål og kommentarer fra deg; for å måle interessen i våre produkter og forbedre dem; for å varsle deg om spesielle tilbud du kan være interessert i; for å publisere dine frivillige tilbakemeldinger på vårt og våre forretningspartneres nettsteder; for å legge ut dine frivillige kommentarer på bloggen vår og varsle deg om oppfølgingskommentarer via e-post hvis du har bedt om det; for å gi deg bonus hvis du er med på et bonusprogram; for å løse konflikter, be om betaling av gebyrer eller feilsøke problemer; for å forhindre aktiviteter som kan være forbudt eller ulovlige. Eventuelle andre spesielle formål opplyses det om når du blir bedt om å oppgi opplysningene.
Kommunikasjon via e-post Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å dra nytte av reiserelaterte muligheter på nettstedet vårt. En måte vi gjør dette på, er ved å sende deg e-postmeldinger som inneholder opplysninger om dine hotellrelaterte interesser, dersom du har samtykket til å motta markedsføringskommunikasjon via e-post. Der det er lovpålagt, følger vi offentlige sperrelister når vi sender ut markedskommunikasjon. Hvis du for eksempel (i) søker etter et hotell i New York på nettstedet vårt, men velger å ikke bestille noe hotell, eller (ii) hvis du åpner en e-post med markedskommunikasjon fra oss og klikker på en lenke (som åpner nettstedet vårt) knyttet til New York eller til et hotell i New York, kan vi sende deg en e-postmelding om våre spesielle tilbud for hoteller i New York. Vi mener at disse e-postmeldingene vil gi deg nyttige opplysninger om reiserelaterte tilbud på nettstedet vårt. I alle slike e-postmeldinger får du mulighet til å velge å ikke motta ytterligere markedskommunikasjon fra oss.
Les mer om dette under «Dine valg med hensyn til innsamling og bruk av opplysningene» nedenfor.

Hvem vi deler opplysningene med
Med ditt samtykke kan vi dele opplysningene dine med følgende instanser:
• Leverandører (f.eks. hoteller) som besørger bestillingene dine. Når en tjeneste på dette nettstedet tilbys av en tredjepartsleverandør, er dette faktum tydelig angitt. Du bør derfor lese personvernerklæringen til enhver reiseleverandør du handler hos via dette nettstedet. Disse leverandørene også kan kontakte deg om nødvendig for å innhente ytterligere opplysninger om deg, for å besørge bestillingen eller for å svare på en anmeldelse du har skrevet. Vi kan dele anonyme anmeldelser med våre leverandører, men vi deler ikke anmelderens navn eller kontaktopplysninger med mindre du uttrykkelig har sagt at vi får lov til det. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tilfeller der hotellet gjetter seg frem til din identitet på grunnlag av det du har skrevet i anmeldelsen, og deretter kontakter deg direkte.
• Tredjeparter som leverer tjenester eller funksjoner på våre vegne, slik som forretningsanalyser, kundeservice, markedsføring, distribusjon av undersøkelser eller lotterier samt forebygging av svindel. Vi kan også gi tredjepartsleverandører lov til å innhente opplysninger på våre vegne, blant annet for å kunne betjene funksjoner på nettstedet vårt eller for å lette levering av nettbasert annonsering som er tilpasset dine interesser. Tredjepartsleverandører har tilgang til og kan innhente opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre bestemte funksjoner, og har ikke tillatelse til å dele eller bruke opplysningene til noe annet formål. De er også pålagt å følge samme datavernrutiner som vi selv bruker. Slike tredjepartsleverandører kan befinne seg i land der personvernet ikke nødvendigvis tilsvarer det som gjelder i ditt eget land. Vi gjør imidlertid vårt ytterste for å beskytte alle personlige opplysninger vi innhenter fra deg, og følger strenge regler for datavern.
• Forretningspartnere som tilbyr produkter eller tjenester i fellesskap med oss, eller som tilbyr produkter eller tjenester på vårt nettsted. Når en tredjepart er involvert i et produkt eller tjeneste du har bedt om, vises tredjepartens navn enten alene eller sammen med vårt. Hvis du velger å bruke disse valgfrie tjenestene, kan vi dele opplysninger om deg med disse partnerne, herunder dine personlige opplysninger. Vi har ikke kontroll over personvernet som disse tredjepartene praktiserer.
• Henvisende nettsteder Hvis du henvises til vårt nettsted fra et annet nettsted (f.eks. via en lenke på et annet nettsted), kan vi dele visse opplysninger om deg med det henvisende nettstedet. Du bør lese personvernerklæringen til ethvert nettsted som henviser deg til vårt nettsted.
• Andre bedrifter i vår gruppe Vi kan dele dine personlige opplysninger med våre tilknyttede selskaper i Expedia-gruppen, som du kan se her: http://www.expediainc.com/business.cfm. Hvis du har samtykket til det, kan vi gi deg informasjon om produkter og tjenester, både reiserelaterte og andre, som vi tror kan interessere deg. I den grad vårt morselskap og de tilknyttede datterselskapene har tilgang til opplysningene dine, følger de en personvernpraksis som er minst like streng som den som er forklart i herværende personvernerklæring. De vil også overholde gjeldende lover for overføring av salgsfremmende kommunikasjon. I e-poster de sender deg, kan du be om å ikke få tilsendt flere slike e-postmeldinger. Denne muligheten er et minstekrav.
Vi kan også dele dine opplysninger i følgende tilfeller:
• Som svar på fullmakter, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser; for å utøve våre juridiske rettigheter; for å forsvare oss mot rettslige krav; slik det ellers kreves av loven. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å fremsette juridiske innvendinger eller frafalle rettigheter som måtte stå til vår rådighet.
• Når vi mener det er hensiktsmessig å undersøke, hindre eller iverksette tiltak angående ulovlige eller mistenkte ulovlige aktiviteter; for å beskytte og forsvare rettigheter, eiendom eller sikkerhet for vårt selskap eller dette nettstedet, våre kunder eller andre; i forbindelse med våre vilkår for bruk samt andre avtaler.
• I forbindelse med en selskapstransaksjon, for eksempel salg, fusjon, konsolidering eller salg av aktiva, eller ved konkurs.
I andre tilfeller enn dem som er nevnt ovenfor, vil du bli varslet når personlige opplysninger om deg vil bli delt med tredjeparter, og du vil få mulighet til å be om at vi ikke deler slike opplysninger.
Vi kan også dele oppsamlede eller anonyme opplysninger med tredjeparter, herunder annonsører og investorer. Vi kan for eksempel fortelle våre annonsører om antall besøkende på nettstedet vårt, eller om de mest populære hotellene og reisemålene. Denne informasjonen inneholder ingen personlig opplysninger, og brukes bare til å utvikle innhold og tjenester vi håper kan være av interesse for deg.
Tilgangsrett til opplysningene dine samt andre rettigheter
Du kan få tilgang til din personlige konto (som opprettes av systemet vårt når du bestiller på Venere.com) for å (i) oppdatere kontaktopplysninger og relaterte valg (se «Dine valg med hensyn til innsamling og bruk av opplysningene» nedenfor), og for å (ii) vise og avbestille reservasjoner du har gjort på Venere.com. Du kan avslutte kontoen ved å kontakte oss på e-postadressen nedenfor. Når du har avsluttet en konto, kan du ikke lenger logge deg på eller få tilgang til de personlige opplysningene. Hvis du bestiller på nytt på Venere.com, opprettes en ny konto.
Hvis du abonnerer på å motta tilbud og nyheter via e-post fra oss, kan du si opp abonnementet ved å klikke på en behørig lenke i e-posten, eller ved å kontakte oss på e-postadressen nederst i denne personvernerklæringen. Dette gjelder uansett om du har en konto hos oss eller ikke.
Hvis du ikke har konto hos oss, eller hvis du ønsker å kontakte oss i forbindelse med personlige opplysninger som ikke vises i kontoen din, kan du skrive til e-postadressen nedenfor og be oss om å hente frem, slette eller endre opplysningene vi har om deg.
Når du godtar denne personvernerklæringen, samtykker du til at vi kan behandle dine personlige opplysninger. Hvis du senere vil trekke tilbake samtykket, kan du skrive til e-postadressen oppført nederst på denne siden.
I tillegg gjelder artikkel 7 i den italienske datavernloven, som er gjengitt i oversatt versjon nedenfor.

Italiensk datavernlov (lovdekret nr. 196/2003) – artikkel 7
(Tilgangsrett til personlige opplysninger samt andre rettigheter)

1. Du har rett til å få bekreftet hvorvidt personopplysninger om deg foreligger, uavhengig av om de allerede er registrert, og formidlingen av slike data skal være i forståelig form.
2. Du har rett til å bli informert om følgende:
a) om kilden til personopplysningene
b) om formålet og behandlingsmåten
c) om logikken som brukes ved behandling, hvis denne utføres med elektroniske hjelpemidler
d) om identitetsopplysninger om databehandlingen og representanten utpekt ifølge § 5 (2) [dvs. representanten som er utpekt når dataene behandles av en instans i et land utenfor EU]
e) om instansen eller kategoriene av instanser som personopplysningene kan formidles til, og hvem som kan komme i besittelse av disse opplysningene i sin kapasitet som utpekt representant i statens territorium.
3. Du har rett til følgende:
a) å motta oppdateringer og få utført korrigeringer, fullføringer eller integreringer av opplysningene
b) å få slettet, anonymisert eller blokkert opplysninger som er blitt behandlet ulovlig, herunder opplysninger det ikke er nødvendig å lagre for formålene de ble innhentet eller senere behandlet for
c) å få bekreftet at operasjonene i a) og b) er utført, også med hensyn til innholdet, til instansene som fikk opplysningene, med mindre dette kravet viser seg umulig eller innebærer en åpenbart uforholdsmessig stor innsats i forhold til retten som skal beskyttes.
4. I følgende tilfeller har du rett til å nekte helt eller delvis at dine personlige opplysninger behandles:
a) når det foreligger lovmessige grunner, selv om opplysningene er relevante for formålet med innsamlingen
b) når opplysningene brukes til å sende deg reklamemateriell, til direkte salg eller til utføring av markedsundersøkelser eller annen kommersiell kommunikasjon.

Dine valg med hensyn til innsamling og bruk av opplysningene
• Som nevnt ovenfor kan du velge å ikke gi oss opplysninger, selv om de kan være nødvendige for å kunne bestille hotell eller bruke visse funksjoner på nettstedet.
• Du kan også legge til, oppdatere eller slette opplysningene, og avslutte kontoen som beskrevet ovenfor.
• Når du bestiller på dette nettstedet, kan du velge om du vil motta e-postmeldinger fra oss om hotelltilbud, spesialtilbud og nyhetsbrev. Når du bestiller på Venere.com, opprettes en konto. Du kan endre bestillingen ved å velge «Dine bestillinger» på dette nettstedet. Hvis vi sender deg kommersielle meldinger, kan du si opp abonnementet på disse ved å klikke på en behørig lenke i e-posten. Dette gjelder uansett om du har en konto hos oss eller ikke. Vi forbeholder oss retten til å sende deg annen kommunikasjon, herunder driftsmeldinger og administrative meldinger om dine transaksjoner på nettstedet, uten å tilby deg muligheten til å velge å ikke motta dem.
• Nettstedet vårt kan la deg oppgi et mobilnummer du kan motta bestillingsbekreftelse på.

Informasjonskapsler og annen teknologi
Les våre Regler for cookies for mer informasjon om hvilke typer cookies som blir brukt på Venere.com og hvordan du kan håndtere dem.
Hvordan vi beskytter opplysningene dine
Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du bruker nettstedet vårt til å bestille reiser, og vi forplikter oss til å beskytte opplysningene vi samler inn. Selv om intet nettsted kan garantere 100 % for sikkerheten, har vi implementert egnede administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsprosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene du gir oss. For eksempel har kun autoriserte ansatte tilgang til personlige opplysninger, og de har det kun for godkjente driftsfunksjoner. I tillegg krypteres alle sensitive personlige opplysninger under overføring mellom ditt og vårt system, og vi bruker brannmurer for å hindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene dine.

Barns personvern
Dette nettstedet tilbyr ikke tjenester for barn. Hvis vi får faktisk kunnskap om at et barn på under 14 år har gitt oss personlige opplysninger, sletter vi umiddelbart disse opplysningene.

Eksterne lenker
Hvis lenker på dette nettstedet leder deg til andre nettsteder, må du være oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke gjelder for disse nettstedene. Du bør lese personvernerklæringene du finner på disse nettstedene, slik at du er klar over hvordan de samler inn, bruker og videreformidler personlige opplysninger.

Overføring av dataene dine til utlandet
Venere tilhører et stort internasjonalt konsern. Av den grunn kan vi fra tid til annen overføre opplysningene dine til servere eller databaser i et annet land. Opplysningene dine kan bli overført til, lagret i og behandlet i USA, der en del av våre servere er plassert og en sentral database drives. Datavern og andre lover i USA og andre land er ikke nødvendigvis så omfattende som i ditt land, men du kan være trygg på at vi gjør det vi kan for å ivareta personvernet ditt. Ved å bruke våre tjenester samtykker du i at dine opplysninger kan overføres til våre anlegg og de tredjeparter som vi deler opplysningene med, som beskrevet i denne erklæringen.

Endringer i denne personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert. Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen sender vi en melding til e-postadressen du oppgav, eller vi plasserer meldingen tydelig på nettstedet vårt.


Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen (eller om bestilling eller kjøp), kan du sende e-post eller skrive brev til oss på følende adresser:


E-post: customer.service@venere.com

Telefonnummer: 24 15 99 64
Venere Net S.r.l.
Attn: Customer Care
Via Della Camilluccia 693
00135 – Roma
Italia

Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 16. juni 2011