Privacybeleid
Hieronder vindt u het bijgewerkte privacybeleid voor Venere.com, dat van toepassing is op alle informatie die wordt verstrekt of verzameld via deze website.
Venere Net S.r.l., Via Della Camilluccia 693, Rome, Italië ("Venere", "wij", "ons") verwerkt uw informatie in de hoedanigheid van gegevensbeheerder.
Wij begrijpen dat online boeken een verregaande mate van vertrouwen van u vergt. Wij stellen uw vertrouwen op prijs en kennen aan het garanderen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt een hoge prioriteit toe. Lees dit privacybeleid voor meer informatie over onze privacyprocedures.

• Welke informatie verzamelen wij
• Hoe gebruiken wij uw informatie
• Met wie delen wij uw informatie
• Recht op toegang tot uw informatie en andere rechten
• Uw keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw informatie
• Cookies en andere technologieën
• Op welke wijze beschermen wij uw informatie
• De privacy van kinderen
• Externe koppelingen
• Overdracht van uw gegevens naar het buitenland
• Wijzigingen in dit privacybeleid
• Op welke wijze kunt u contact met ons opnemen


Welke informatie verzamelen wij
Algemeen. Wij ontvangen informatie die u invoert op onze website of die u op een andere wijze aan ons verstrekt en slaan deze informatie op. Dit omvat informatie waaruit uw identiteit kan worden afgeleid (persoonlijke informatie), waaronder uw voornaam en achternaam, uw telefoonnummer, uw post- en e-mailadres en factureringsinformatie (zoals het creditcardnummer, de naam van de kaarthouder en de vervaldatum). Het is mogelijk dat wij u vragen naar uw hotelkamervoorkeuren. U kunt er voor kiezen om deze informatie niet te verstrekken. In het algemeen geldt echter dat de meeste informatie die wij van u vragen, verplicht is voor een hotelreservering. Als dergelijke informatie ontbreekt, kunnen wij de hotelreservering niet voltooien. U kunt in elk geval kiezen of u wel of geen berichten van informatieve en/of commerciële aard wilt ontvangen, zoals aanbiedingen en nieuwsbrieven.
Informatie over reisgenoten. Wanneer u via deze website voor iemand anders reserveert, wordt u gevraagd om persoonlijke informatie en reisvoorkeuren met betrekking tot de desbetreffende persoon. U dient toestemming van andere personen te verkregen voordat u hun persoonlijke informatie en reisvoorkeuren aan ons verstrekt, aangezien eventuele toegang voor het weergeven of wijzigen van hun informatie uitsluitend mogelijk is via uw account.
Informatie afkomstig van andere bronnen. Het kan zijn dat wij periodiek persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u ontvangen van gelieerde rechtspersonen, zakelijke partners en andere onafhankelijke externe bronnen en dat wij deze informatie toevoegen aan onze accountinformatie. Voorbeelden van informatie die wij mogelijk ontvangen, zijn onder meer: bijgewerkte leverings- en adresinformatie, informatie over gedane aankopen en demografische informatie.
Automatische informatie. Wij verzamelen automatisch enige informatie over uw computer wanneer u deze website bezoekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw type webbrowsersoftware (zoals Firefox, Safari of Internet Explorer) en informatie over de verwijzende website. Daarnaast verzamelen wij mogelijk informatie over uw online activiteiten, zoals de reizen die u hebt weergegeven en de boekingen die u hebt uitgevoerd. Onze doelstellingen bij het verzamelen van deze automatische informatie dragen bij aan het afstemmen van uw gebruikersbeleving en het tegengaan van fraude. Zie Cookies en andere technologieën voor meer informatie.

Hoe gebruiken wij uw informatie
Wij gebruiken vertrouwelijke factureringsinformatie (zoals de naam van de kaarthouder, het creditcardnummer en de vervaldatum) ten behoeve van het voltooien van de hotelreserveringen die u op onze site verricht. Wij gebruiken andere informatie over u voor de volgende algemene doeleinden op voorwaarde dat u daarmee hebt ingestemd: het aan u aanbieden van de producten en services waar u om hebt gevraagd; het aan u verstrekken van uw hotelboekingsbevestiging en actuele informatie; de communicatie met u in het algemeen; het antwoorden op uw vragen en opmerkingen; het meten van uw interesse in onze producten, services en website en het verbeteren van onze producten, services en website; u in kennis stellen van speciale aanbiedingen met betrekking tot onze producten of services waarin u mogelijk bent geïnteresseerd; publicatie op onze website en websites van onze zakelijke partners van uw vrijwillige feedback met betrekking tot de voorzieningen die u via ons hebt gereserveerd; het posten van uw vrijwillige opmerkingen op ons blog en om u in kennis te stellen van follow-up-opmerkingen via e-mail als u ons daar om hebt gevraagd op het moment dat u zich voor het blog hebt ingeschreven; u belonen in het kader van een eventueel belonings- en erkenningsprogramma als u ervoor kiest aan een dergelijk programma deel te nemen; het oplossen van geschillen, het innen van verschuldigde tarieven of het oplossen van problemen; het voorkomen van mogelijk verboden of onwettige activiteiten; en zoals dat anderszins aan u is voorgesteld op het verzamelingspunt.
Communicatie via e-mail. Wij streven ernaar om het eenvoudig voor u te maken zodat u kunt profiteren van alle reismogelijkheden op onze site. Eén methode die wij hiertoe gebruiken, is het aan u verzenden van e-mailberichten die informatie bevatten over uw interesses voor hotels in gevallen waarin u ermee hebt ingestemd om dergelijke marketingberichten via e-mail van ons te ontvangen. Waar dat wettelijk is vereist, zullen wij bij het aan u verzenden van marketingberichten rekening houden met openbaar beschikbare opt-out-lijsten. Bijvoorbeeld: (i) als u op onze website zoekt naar een hotel in New York, maar ervoor kiest om geen hotel te boeken, of (ii) als u een van onze marketingberichten via e-mail opent en op een koppeling (naar onze website) in het bericht klikt die betrekking heeft op New York en/of een hotel in New York, sturen wij u mogelijk een e-mailbericht met informatie over speciale aanbiedingen voor hotels in New York. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke berichten u nuttige informatie bieden over reisaanbiedingen die beschikbaar zijn via onze website. Houd er rekening mee dat u in elk van dit type berichten de gelegenheid wordt geboden om aan te geven dat u dergelijke e-mailberichten niet langer wilt ontvangen.
Zie de hierna beschreven sectie 'Uw keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw informatie'.

Met wie delen wij uw informatie
Met uw instemming delen wij uw informatie mogelijk met de volgende rechtspersonen:
• Leveranciers, zoals hotels waarop uw reserveringen betrekking hebben. Alle services die waar dan ook op de website door externe leveranciers worden aangeboden, vallen onder deze beschrijving. U wordt daarom aangemoedigd om het privacybeleid door te nemen van leveranciers op het gebied van reizen waarvan u via deze website producten aanschaft. Houd er rekening mee dat deze leveranciers mogelijk eveneens contact met u opnemen wanneer dat nodig is om exra informatie over u te verkrijgen, voor het afwikkelen van uw reisreservering of in reactie op een beoordeling die u mogelijk verzendt. Hoewel wij mogelijk anonieme beoordelingen met onze hotelleveranciers delen, delen wij geen namen of contactinformatie van beoordelaars, tenzij u specifiek hebt aangegeven dat wij uw toestemming hiervoor hebben. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als het hotel uw identiteit kan afleiden uit de inhoud van uw beoordeling en rechtstreeks contact met u opneemt.
• Externe leveranciers die namens ons services aanbieden of werkzaamheden uitvoeren, waaronder zakelijke analyses, klantenservice, marketing, distributie van onderzoeken of sweepstakeprogramma's en fraudepreventie. Het is ook mogelijk dat wij externe leveranciers toestaan om namens ons informatie te verzamelen, waaronder, waar nodig, informatie voor het gebruik van functies van onze website of informatie voor het bevorderen van de bezorging van online reclame die is afgestemd op uw interesses. Externe leveranciers hebben uitsluitend toegang tot informatie en mogen deze uitsluitend verzamelen voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het is externe leveranciers niet toegestaan om de informatie voor welk ander doel dan ook te delen of te gebruiken. Deze externe leveranciers zijn bovendien verplicht dezelfde gegevensbeveiligingsprocedures te volgen als de procedures die wij zelf in acht nemen. Houd er echter rekening mee dat deze externe leveranciers mogelijk zijn gevestigd in landen die wellicht niet hetzelfde niveau aan bescherming van persoonlijke informatie bieden als het land waarin u woonachtig bent. Wij spannen ons echter in om alle persoonlijke informatie die wij van u verzamelen te beschermen op basis van strikte normen voor gegevensbescherming.
• Zakelijke partners waarmee wij gezamenlijk producten of services aanbieden of waarvan producten of services op onze website worden aangeboden. Wanneer een externe partij is betrokken bij een product dat of service die u hebt aangevraagd, wordt de naam van deze partij weergegeven of worden de naam van deze partij en onze naam weergegeven. Als u ervoor kiest om deze optionele services te gebruiken, delen wij mogelijk informatie over u, waaronder uw persoonlijke informatie, met de desbetreffende partners. Houd er rekening mee dat wij geen zeggenschap hebben of de privacyprocedures van deze externe zakelijke partners.
• Verwijzende websites. Als u vanaf een andere website naar deze site bent verwezen (bijvoorbeeld via een koppeling op een andere website waarop u hebt geklikt en via welke u naar deze website bent geleid), delen wij mogelijk enige informatie over u met de desbetreffende verwijzende website. Wij raden u aan om het privacybeleid door te nemen van websites die u naar deze site hebben verwezen.
• Bedrijven binnen onze bedrijfsgroep. Wij delen uw persoonlijke informatie mogelijk met gelieerde bedrijven binnen de groep bedrijven Expedia, Inc., die worden vermeld op http://www.expediainc.com/business.cfm. Dit stelt ons in staat, wanneer u daarmee hebt ingestemd, u informatie te bieden over zowel reisgerelateerde als andere producten en services die u, naar onze overtuiging, mogelijk interesseert. Voor zover ons hoofdbedrijf en gelieerde bedrijven toegang tot uw informatie hebben, zullen deze procedures in acht nemen die ten minste even restrictief zijn als de procedures die in dit privacybeleid zijn beschreven. Deze bedrijven zullen toepasselijke wetgeving naleven, waaraan de overdracht van promotionele communicatie is onderworpen en u ten minste in elk commercieel e-mailbericht dat door hen aan u wordt verzonden, in de gelegenheid stellen om aan te geven dat u dergelijke e-mailberichten in de toekomst niet wenst te ontvangen.
Wij delen uw informatie mogelijk ook:
• In reactie op dagvaardingen, gerechtelijke uitspraken of andere juridische processen; ten behoeve van het vaststellen of uitoefenen van onze wettelijke rechten; om ons te verdedigen ten juridische claims; of zoals anderszins uit hoofde van de wet is vereist. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om welk juridisch bezwaar of recht dan ook dat ons ter beschikking staat in stelling te brengen of op te geven.
• Wanneer wij het noodzakelijk achten voor het onderzoeken, het voorkomen of het treffen van maatregelen met betrekking tot onrechtmatige of vermoedelijk onrechtmatige activiteiten; om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van ons bedrijf of deze website, onze klanten of anderen te beschermen en te verdedigen; en in verband met onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten.
• In verband met een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, consolidatie of activaverkoop of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.
In andere gevallen dan hiervoor is uiteengezet, wordt u in kennis gesteld wanneer persoonlijke informatie over u wordt gedeeld met derden, en u wordt in de gelegenheid gesteld om aan te geven dat u wilt dat wij dergelijke informatie niet delen.
Wij delen mogelijk ook bijeengevoegde of anonieme informatie met derden, waaronder adverteerders en investeerders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we het aantal bezoekers dat onze website bezoekt of de populairste hotels of vakantiebestemmingen aan onze adverteerders bekend maken. Deze informatie omvat geen persoonlijke informatie en wordt gebruikt voor het ontwikkelen van inhoud en services waarvan wij hopen dat deze u interesseren.
Recht op toegang tot uw informatie en andere rechten
U hebt toegang tot uw persoonlijke account (dat door ons systeem wordt gemaakt wanneer u via Venere.com reserveert) voor (i) het bijwerken van uw contactinformatie en bijbehorende keuzes (zie de sectie 'Uw keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw informatie' die hierna is beschreven) en (ii) het weergeven en annuleren van reserveringen die u via Venere.com hebt verricht. U kunt uw account sluiten door via het hierna vermelde e-mailadres contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wanneer u uw account sluit, u zich niet meer kunt aanmelden en dat u geen toegang meer hebt tot uw persoonlijke informatie. Er wordt echter een nieuw account geopend, wanneer u opnieuw reserveert via Venere.com.
Ongeacht of u wel of niet over een account bij ons beschikt, wordt u, wanneer u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze aanbiedingen en nieuws via e-mail, in de gelegenheid gesteld om u daarvoor af te melden. Er is hiertoe in alle e-mailberichten van dit type die wij aan u verzenden een opt-out-koppeling opgenomen. U kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen op het e-mailadres dat onder aan dit privacybeleid is weergegeven.
Als u niet over een account bij ons beschikt of als u contact met ons wilt opnemen in verband met eventuele persoonlijke informatie die niet in uw account wordt weergegeven, kunt u ons vragen om toegang tot informatie over u of om informatie over u te verwijderen of aan te passen door ons daartoe via het hierna vermelde e-mailadres een e-mailbericht te sturen.
U kunt uw toestemming tot verwerking van uw informatie waarin door aanvaarding van dit privacybeleid is voorzien, intrekken door een e-mailbericht te verzenden aan het adres dat onder aan deze pagina wordt weergegeven.
U bent in het bijzonder gerechtigd tot het uitoefenen van alle rechten uit hoofde van artikel 7 van de Italiaanse wetgeving inzake gegevensbescherming, dat met het oog op uw gemak hierna is weergegeven.

Italiaanse wetgeving inzake gegevensbescherming (wetgevingsdecreet nr.196/2003) - Artikel 7
(Recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten)

1. Een betrokkene [in dit geval bent u dat] heeft het recht op het verkrijgen van bevestiging ten aanzien van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die betrekking op hem/haar hebben, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en op bekendmaking van dergelijke gegevens in duidelijke, niet mis te verstane vorm.
2. Een betrokkene heeft het recht tot het verkrijgen van informatie over
a) de herkomst van de persoonlijke gegevens;
b) de doeleinden en de verwerkingsmethoden;
c) de logica die wordt toegepast op de verwerking, indien dit wordt uitgevoerd met behulp van elektronische middelen;
d) de identificatiegegevens van de gegevensbeheerder, gegevensverwerkers en de aangewezen vertegenwoordiger zoals bedoeld in sectie 5, lid 2 [dat wil zeggen, de vertegenwoordiger die moet worden aangewezen wanneer de gegevensbeheerder een rechtspersoon betreft die is gevestigd op het grondgebied van een land buiten de Europese Unie];
e) de rechtspersonen of categorieën van de rechtspersoon waaraan de persoonsgegevens kunnen worden medegedeeld en die mogelijk in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger(s) op het grondgebied van de Staat, in de hoedanigheid van gegevensverwerker(s) of in de hoedanigheid verantwoordelijke(n) voor de verwerking in kennis wordt gesteld van de desbetreffende gegevens.
3. Een betrokkene heeft het recht tot het verkrijgen van het volgende
a) aanpassing, rectificatie of, wanneer hij/zij hierbij belang heeft, aanvulling/integratie van de gegevens;
b) doorhaling, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt, waaronder gegevens waarvoor geldt dat opslag niet nodig is voor de doeleinden waartoe deze gegevens zijn verzameld of naderhand zijn verwerkt;
c) bewijs dat de bij letter a) en b) vermelde bewerkingen kenbaar zijn gemaakt, ook voor wat de inhoud daarvan betreft, aan degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of bekendgemaakt, tenzij een dergelijke vereiste onmogelijk blijkt te zijn of een dusdanige aanwending van middelen met zich meebrengt dat deze op onmiskenbare wijze geenszins in verhouding staat met het beschermde recht.
4. Een betrokkene heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten,
a) op basis van legitieme redenen, tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die betrekking op hem/haar hebben, ofschoon deze gegevens relevant zijn voor het doel waartoe deze zijn verzameld;
b) tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben, ten behoeve van toezending van reclamematerialen of materialen voor rechtstreekse verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of onderzoek inzake commerciële mededelingen.

Uw keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw informatie
• Zoals hiervoor is beschreven, kunt u ervoor kiezen om geen informatie aan ons te verstrekken, hoewel het noodzakelijk kan zijn om informatie te verstrekken als u een hotel wilt boeken of als u wilt profiteren van bepaalde functies die op deze website worden aangeboden.
• U kunt tevens informatie toevoegen, bijwerken of verwijderen en uw account op de hiervoor beschreven wijze sluiten.
• Wanneer u via deze website reserveert, kunt u kiezen of u wel of geen e-mailberichten van ons wilt ontvangen over hotelaanbiedingen, speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven. Als u over het persoonlijke account beschikt dat is gemaakt op het moment dat u via Venere.com hebt gereserveerd, kunt u uw keuze op elk gewenst moment aanpassen door op de koppeling 'Your reservations' (Uw reserveringen) op deze website te klikken. Ongeacht of u wel of niet over een persoonlijk account bij ons beschikt, wordt u tevens in elk e-mailbericht van dit type dat wij aan u verzenden de gelegenheid geboden om u af te melden met betrekking tot het ontvangen van commerciële berichten. Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om u andere berichten te sturen, waaronder serviceaankondigingen en administratieve berichten die betrekking hebben op uw transacties op deze website, zonder dat u daarbij een opt-out-gelegenheid wordt geboden met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten.
• U wordt mogelijk op onze website in de gelegenheid gesteld om uw mobiele nummer op te geven voor de ontvangst van hotelbevestigingsgegevens.

Cookies en andere technologieën
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor informatie over de soorten cookies die worden gebruikt door Venere.com en over hoe je deze kunt beheren.
Op welke wijze beschermen wij uw informatie
Wij willen dat u onze website met een gerust hart kunt gebruiken voor uw reisplannen en wij leggen ons er dan ook op toe om de informatie die wij verzamelen, te beveiligen. Hoewel geen enkele website garanties met betrekking tot de beveiliging kan afgeven, hebben wij toepasselijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, te helpen beschermen. Zo beschikken uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers over toestemming voor toegang tot persoonlijke informatie. Deze medewerkers mogen uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden gebruikmaken van dit toegangsrecht. Daarnaast maken wij gebruik van versleuteling wanneer wij uw persoonlijke informatie verzenden tussen uw systeem en het onze en wij benutten firewalls ten einde te helpen voorkomen dat onbevoegde personen toegang kunnen krijgen tot uw informatie.

De privacy van kinderen
Deze website is gericht op een algemeen publiek en biedt geen services die op kinderen zijn gericht. Als ons te kennen is of wordt gegeven dat een kind dat jonger is dan 14 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Externe koppelingen
Als er waar dan ook op deze website koppelingen naar andere sites staan, moet u er rekening mee houden dat dit privacybeleid niet op de desbetreffende sites van toepassing is. Wij raden u aan om de privacyverklaringen op de desbetreffende websites door te nemen, zodat u inzicht verkrijgt in hun procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaar maken van persoonlijke informatie.

Overdracht van uw gegevens naar het buitenland
Venere behoort tot een omvangrijke internationale groep bedrijven. Gezien dit feit is het mogelijk dat wij van tijd tot tijd uw informatie overbrengen naar servers en/of databases in een ander land. Als u onze website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, moet u er rekening mee houden dat uw informatie mogelijk wordt overgedragen naar, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten, waar een gedeelte van onze servers staat en van waaruit een centrale database wordt gebruikt. De wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere wetten in de Verenigde Staten en andere landen zijn mogelijk minder veelomvattend dat die in uw land. U kunt er echter op vertrouwen dat wij maatregelen treffen om te garanderen dat uw privacy wordt beschermd. Wanneer u gebruikmaakt van onze services, geeft u daarmee aan dat u inziet dat uw informatie mogelijk wordt overgebracht naar onze voorzieningen en die van derden waarmee wij deze delen, zoals in dit beleid is beschreven.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid wordt in de toekomst mogelijk bijgewerkt. Wij zullen u in kennis stellen van belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid door u een kennisgeving te sturen op het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt of via een opvallende kennisgeving op onze website.


Op welke wijze kunt u contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over dit privacybeleid (of uw reisplanning of aangeschafte producten of services), kunt via e-mail of gewone post contact met ons opnemen op de hierna weergegeven adressen:


E-mail: customer.service@venere.com

Telefoonnummer: (0) 20 2035100         
Venere Net S.r.l.
T.a.v.: Customer Care
Via Della Camilluccia 693
00135 - Rome
Italië

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 16 juni 2011