Følg oss

Personvern

Når du fyller inn et skjema på denne bloggen, vil e-postadressen du deler med oss, IKKE bli delt med tredjeparter. Vi kommer ikke til å sende deg uønsket e-post.

Kommentarer

Når du kommenterer, ber vi deg vennligst bruke ditt eget navn eller et kallenavn, og ikke navnet på nettstedet eller firmaet ditt. Navnet ditt er f.eks. ikke «billige hoteller på Beito», men «Kristian» eller «Blåmann».

Vi oppfordrer brukerne til å skrive kommentarer til multimedieinnslagene og artiklene i reisebloggen. Kommentarer som inneholder banneord, rasistiske ytringer, personlige eller ærekrenkende angrep eller annet upassende, blir fjernet fra nettstedet.

Kommentarene må skrives på engelsk og være relatert til emnet som diskuteres i det opprinnelige innlegget. Hvis du har andre typer tilbakemeldinger eller forslag, kan du gjerne kontakte oss via kontaktskjemaet eller sende spørsmål til spørsmålsseksjonen.

Venere Net Spa forbeholder seg retten til å forby bidrag fra enkeltpersoner som gjentatte ganger sender kommentarer som bryter disse reglene eller annen internasjonal medielovgivning, eller som bryter reglene om beskyttelse av intellektuell eiendom.